Kontakt:

InfoNet a.s.
Novolíšeňská 18
628 00 Brno-Líšeň

tel: +420 544 422 177
fax: +420 544 422 188
e-mail: infonet@infotel.cz
Řešení optických sítí
www.infonet.as

DVB - Digitální televize

Digitální televize DVB (Digital Video Broadcasting) je nový způsob distribuce obrazových a zvukových informací. Mezi hlavní výhody patří širší programová nabídka. Do jednoho kanálu běžného kmitočtového rastru kabelového rozvodu lze při užití úplného barevného signálu digitalizovaného dle standardu VVIR ITU R-601 a následné kompresi dle kompresního standardu MPEG2 umístit 4 až 8 digitálních programů.

Další výhodou je pak lepší příjem (jsou odstraněny vady obrazu jako zašumění, sněžení či "duchové") nebo také vyšší kvalita obrazu a zvuku - možnost pružné volby kvality vysílaného obrazu a zvuku až po obraz s vysokým rozlišením a zvuk CD kvality. Je to umožněno tím, že přenos signálů v digitální a následně komprimované formě zásadně zvyšuje v reálném přenosovém kanálu odolnost těchto signálů vůči především nelineárním zkreslením.

Předností digitálního přenosu je i možnost současně se signály televize přenášet i další datové signály (možnost on-line objednat nabízené zboží v teleshoppingu atd.).

Dle prostředků pro distribuci rozlišujeme tři základní typy:

  • DVB-T - terestrické vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů
  • DVB-S - satelitní systém distribuce
  • DVB-C - distribuce kabelovými systémy

Jednotlivé DVB systémy se liší vnějšími modulačními metodami. Pro DVB-T je použita modulace OFDM (COFDM) - Coded Orthogonal Frequency Division Multimlex, pro DVB-S je to kvadraturní fázová modulace QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying) s Grayovým kódováním a pro DVB-C kvadraturní amplitudová modulace QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

Digitální televizní vysílání v kabelových sítích (DVB-C) přinese další možnosti pro současné kabelové rozvody. Jeho zavádění je záležitostí jednotlivých operátorů. V současné době se v České republice provádějí experimenty a zatím žádný z kabelových operátorů neoznámil digitalizaci své sítě. [2], [14]

 

Reference

UPC [10.9.2002] UPC

Naše společnost UPC Česká republika, a.s. spolupracuje se společností InfoNet a.s. v oblasti komplexní výstavby multifunkčních optických a metalických rozvodů

 
Brno - Slatina [10.9.2002] Brno - Slatina

Městská část Brno - Slatina spolupracuje se společností InfoNet a.s. v oblasti investiční výstavby optokabelových tras.

 
Okresní úřad Brno venkov [10.9.2002] Okresní úřad Brno venkov

Okresní úřad Brno - venkov, dnes Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných, spolupracoval se společností InfoNet a.s. v oblasti investiční výstavby optokabelových tras.