Kontakt:

InfoNet a.s.
Novolíšeňská 18
628 00 Brno-Líšeň

tel: +420 544 422 177
fax: +420 544 422 188
e-mail: infonet@infotel.cz
Řešení optických sítí
www.infonet.as

Studie dopravního průzkumu

Studie dopravního průzkumu monitorování dopravy

Ul. Hněvkovská, Brno

Profilové sčítání dopravního zatížení na ul. Hněvkovské
v úseku mezi ulicemi
Kšírova a Sokolova v Brně

Centrum dopravního výzkumu
InfoNet a.s

1. Úvod

Tento projekt je realizován na území města Brna, kde jsou kamery umístěny ve vybraných lokalitách pro pořizování dopravně inženýrských dat. Na tomto projektu se společně podílíme: InfoNet technickou podporou a zajištění přenosových tras a firma CDV vyhodnocením výstupních informací.

Doprava - Mariánské náměstí

Jedním ze stanovišť kamer je budova radnice městské části Brno Jih na křižovatce ulic Hněvkovského a Kšírova. Na základě požadavku které vznesli představitelé radnice bylo provedeno sčítání dopravy na ulici Hněvkovského.

Na základě tohoto sčítání ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi, a.s. bylo provedeno modelování dopravního zatížení v průběhu celého týdne.

2. Dopravní průzkum

Dopravní průzkum probíhající pomocí kamerového systému a SW pro monitorování proběhl v rozsahu několika dní.

Doprava - Data

Hlavní část průzkumu spočívala v analýze obrazového záznamu pracovních dní v době 7:00-11:00 a od 13:00 do 17:00.

Pro dokonalejší získání výsledků v období víkendových dní a nočního provozu během pracovních dní bylo prořízeno několik digitálních obrazových záznamů. Tento materiál byl následně vyhodnocen a použit pro nadstandardní zpracování výsledků průzkumu.

3. Vyhodnocení dopravního průzkumu

Získaný záznam byl analyzován a vyhodnocen vždy po 15 minutách pro osobní, nákladní vozidla a autobusy. Nákladní vozidla byla rozdělena ještě na tři skupiny ? lehká, střední a těžká.

Doprava - Úvoz

Na základě tohoto sčítání bylo provedeno modelování dopravního zatížení v průběhu celého týdne (pondělí až neděle). Toto modelování bylo provedeno na základě dopravních dat poskytnutých Brněnskými komunikacemi a.s. Pro zpřesnění určitých specifických období týdne (např. provoz v nočních hodinách a o víkendu) byl proveden a zpracován další doplňující průzkum, který byl zahrnut do celkových výsledků, které jsou tabelárně zpracovány a pro přehlednost jsou tyto tabulky (každá pro jeden směr) doplněny grafy.

4. Vyhodnocení dopravního průzkumu

Výsledky dopravního průzkumu byly zpracovány do souhrnné tabulky, která je rozčleněna do dnů týdne (pondělí až neděle) a jednotlivých hodin (0-24). Dopravní vozidla jsou rozčleněna podle jednotlivých druhů:

  • O ? osobní
  • N lehké ? lehké nákladní vozidlo
  • N střední ? střední nákladní vozidlo
  • N těžké ? těžké nákladní vozidlo
  • A ? autobus
 

Reference

UPC [10.9.2002] UPC

Naše společnost UPC Česká republika, a.s. spolupracuje se společností InfoNet a.s. v oblasti komplexní výstavby multifunkčních optických a metalických rozvodů

 
Brno - Slatina [10.9.2002] Brno - Slatina

Městská část Brno - Slatina spolupracuje se společností InfoNet a.s. v oblasti investiční výstavby optokabelových tras.

 
Okresní úřad Brno venkov [10.9.2002] Okresní úřad Brno venkov

Okresní úřad Brno - venkov, dnes Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných, spolupracoval se společností InfoNet a.s. v oblasti investiční výstavby optokabelových tras.