Kontakt:

InfoNet a.s.
Novolíšeňská 18
628 00 Brno-Líšeň

tel: +420 544 422 177
fax: +420 544 422 188
e-mail: infonet@infotel.cz
Řešení optických sítí
www.infonet.as

Infrastruktura TKR

První rozvody kabelové televize byly budovány výhradně pomocí koaxiálních kabelů za účelem rozvodu televizního signálu v obtížněji přístupných lokalitách, kde nebyl možný dostatečně kvalitní "vzdušný" příjem pomocí běžné antény. Proto také příslušné technologické řešení dostalo název CATV (Community Antenna TV, což lze volně přeložit jako "společná TV anténa pro určitou komunitu příjemců"). Dnes se ale tato zkratka chápe spíše jako Cable TV.

Dnešní typické řešení kombinuje použití dražších optických a lacinějších koaxiálních kabelů. Na větší vzdálenosti a v páteřních částech rozvodů bývají použita optická vlákna (optické kabely). Pro terciální část rozvodů do jednotlivých domácností je používán téměř výlučně kabel koaxiální. Velmi často se v této souvislosti používá označení HFC (Hybrid Fibre Coax, doslova: hybridní řešení optika/coax). Celý rozvod, včetně svého zakončení, má sdílený charakter.

V praxi však existují i jiné způsoby realizace kabelových rozvodů - například bezdrátový systém MMDS (Multibodový Mikrovlnný Distribuční Systém). Ta část, která je v systémech HFC realizována optickými kabely (primární část), je zde realizována bezdrátovým způsobem. Až teprve terciální část rozvodů (přip. i sekundární) je vedena drátovými přenosovými cestami (koaxiálními kabely).

Pro možnost využití rozvodů kabelové televize pro přístup k Internetu je nesmírně důležitý konkrétní způsob, jakým jsou příslušné rozvody řešeny. Jistou nevýhodou je všesměrový charakter šíření signálu v kabelových rozvodech, který znamená, že přenášená data mohou přijímat všechny stanice (přenosové médium má sdílený, tj. ne vyhrazený charakter). S tímto se lze vyrovnat - na stejném principu sdíleného přenosového média fungují i nejpoužívanější přenosové technologie lokálních sítí, zejména Ethernet.

Problémem však může být pouze jednosměrný charakter rozvodů kabelové televize. Pro účel, kvůli kterému byly tyto rozvody budovány, tedy pro šíření TV signálu kabelem, totiž stačí jednosměrný přenos. Pokud je konkrétní řešení kabelových rozvodů optimalizováno pro tento účel a neumožňuje žádný přenos opačným směrem, pak je využití kabelových rozvodů pro přístup k Internetu obtížné. Je zde ještě možnost tzv. asymetrického řešení. Princip spočívá v tom, že pro přenos signálu jedním směrem se použije jedna přenosová cesta (k uživateli jednosměrné rozvody kabelové televize), a pro přenos opačným směrem se použije technologie jiná (například veřejná telefonní síť, resp. komutovaná připojení). V praxi se s tímto řešení téměř nesetkáme.

Moderní rozvody kabelových televizí však pamatují na možnost přenosu oběma směry současně. Takovéto kabelové rozvody pak mohou být osazeny na svých koncích vhodnými zařízeními (tzv. kabelovými modemy) a použity pro plnohodnotný přístup k Internetu. V závislosti na schopnostech kabelových rozvodů i samotných kabelových modemů mohou být koncovým zákazníkům nabízeny bučto sdílené přípojky nebo přípojky vyhrazené s různými rychlostmi. Rychlost uploadu (rychlost linky od uživatele) bývá většinou nižší než rychlost downloadu (rychlost linky k uživateli). Je tomu však spíše díky chování zákazníků než kvůli technickým omezením. [6], [14], [13]

 

Reference

UPC [10.9.2002] UPC

Naše společnost UPC Česká republika, a.s. spolupracuje se společností InfoNet a.s. v oblasti komplexní výstavby multifunkčních optických a metalických rozvodů

 
Brno - Slatina [10.9.2002] Brno - Slatina

Městská část Brno - Slatina spolupracuje se společností InfoNet a.s. v oblasti investiční výstavby optokabelových tras.

 
Okresní úřad Brno venkov [10.9.2002] Okresní úřad Brno venkov

Okresní úřad Brno - venkov, dnes Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných, spolupracoval se společností InfoNet a.s. v oblasti investiční výstavby optokabelových tras.